N: 55° 38,200'     E: 12° 32,450'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem

 

 

Du kan blive medlem på flere måder:

 

A-medlem (aktiv medlem)
Her betaler man et indmeldelsesgebyr på kr. 5000 og et depositum på Kr. 1500. Kontingentet er herefter kr. 1800 i kvartalet. Du får så sommerplads i vandet og vinterplads på klubbens plads. Du betaler selv søsætning og optagning af båden. Din båd skal som minimum være ansvarsforsikret.

 

B-medlem (passiv medlem)
Såfremt en båd har flere ejere, ægtefælle/samlever undtaget, skal en af ejerne være A-medlem, og de øvrige ejere være B-medlemmer. B-medlemmer betaler kr. 800 årligt. Andre der ønsker at støtte klubben og deltage i klubbens aktiviteter kan også optages som B-medlemmer.

 

Gæstelejer
I det omfang der er plads tilbyder bådklubben pladserne til gæstelejere.
Man kan højst være gæstelejer i 12 måneder. Dette er tænkt til eventuelle nybagte bådejere og andre der akut mangler plads. Kontingent for gæstelejere er fra 1. maj 2017 Kr. 900 pr. måned. Nye gæstelejere betaler desuden et depositum på Kr. 1800 ved indgåelse af lejeaftale. Gæstelejere kan få adgang til klubhuset såfremt de deltager på lige fod med A-medlemmer i rengøring og pligtarbejde.

 

Kajak, Kano, Windsurfer, Optimistjolle m.v.

Kan også optages som medlemmer uden plads i vand, men til reduceret kontingent.

 

 

 

Ansøg om medlemskab

 

 

Bådklubben Molen - Sydløbsvej 3, 2450 København SV - Tlf. 3646 7787 - molen@molen.dk - CVR 54032951

 

Senest ændret 2018-04-20 11:13:30 GMT