Du kan være medlem på flere måder:

A-medlem (aktivt medlem)
Her betaler man et indmeldelsesgebyr på kr. 5000 samt et depositum på kr. 1500. Kontingentet er herefter kr. 1800 i kvartalet. Du får så sommerplads i vandet og vinterplads på klubbens plads. Du betaler selv søsætning og optagning af båden. Din båd skal som minimum være ansvarsforsikret.

B-medlem (passivt medlem)
Såfremt en båd har flere ejere, ægtefælle/samlever undtaget, skal en af ejerne være A-medlem, og de øvrige ejere være B-medlemmer. B-medlemmer betaler kr. 800 årligt. Andre, der ønsker at støtte klubben og deltage i klubbens aktiviteter, kan også optages som B-medlemmer.

Gæstelejer
I det omfang, der er plads, tilbyder bådklubben pladserne til gæstelejere. Man kan højst være gæstelejer i 12 måneder. Dette er tænkt til eventuelle nybagte bådejere og andre, der akut mangler plads. Kontingent for gæstelejere er kr. 900 pr. måned. Nye gæstelejere betaler desuden et depositum på kr. 1800 ved indgåelse af lejeaftale. Gæstelejere har adgang til klubhuset på lige fod med A-medlemmer og er ligeledes med til at udføre normale pligter, såsom rengøring i klubhuset samt pligtarbejde to gange om året.

Kajak, kano, windsurfer, optimistjolle m.v.

Disse kan optages som medlemmer uden plads i vand, men til reduceret kontingent.